TIN TỨC - SỰ kIỆN

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại

Hotline:

08. 625 57 880
08. 625 57 881

Yahoo:


Skype:

Yahoo

Skype

Dệt may

Dệt vải là lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống lâu đời và cũng là thế mạnh của Đức Hoàng. Với công nghệ hiện đại luôn được chú trọng đầu tư đổi mới và một bề bày kinh nghiệm Đức Hoàng tự hào mang đến những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã phong phú và dịch vụ chuyên nghiệp, phù hợp với mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các dòng sản phẩm chủ yếu: